HathaYoga


Hatha yoga is het stelsel in de yogafilosofie, waarbij het uitgangspunt het lichaam is. Ha betekent zon en Tha betekent maan. Beide symbolen van de zon en de maan manifesteren zich ook in de mens in een ruimere betekenis, nl. als een spanningsmeter, die twee kanten in de mens schept bijvoorbeeld als geest en stof, scheppend en ontvangend, licht en duisternis, positief en negatief.

Tussen deze twee uiterste polen beweegt zich een derde factor, het denken ofwel de bewustwording, waardoor wij mensen in staat zijn om telkens weer het evenwicht te herstellen en nieuwe energie toe te voegen aan wat er door dit spanningsveld wordt opgeroepen. Hatha-yoga betekent dus een voortdurend evenwicht scheppen tussen deze twee uiterste toestanden. Hatha yoga is een fysieke yogavariant die voor het grootste deel bestaat uit de beoefening van lichaamshoudingen (asana's) en ademhalingstechnieken (pranayama). Hatha yoga bestaat voornamelijk uit niet-bewegende asana's.

Meditatie is een voor veel yogi's een belangrijke afronding om de eenheid van lichaam en geest te voelen. In andere fysieke vormen van yoga, zoals ashtanga vinyasa yoga (poweryoga), worden de asana's niet statisch maar juist bewegend uitgevoerd, vaak door verschillende asana's in series achter elkaar uit te voeren. Hatha yoga kent eveneens enkele series, waarvan de Zonnegroet de bekendste is. In het Westen is hatha yoga vooral een populair middel om te onthaasten of stress te verminderen. Daarnaast wordt aan de technieken ook een gunstig effect toegeschreven op het zenuwstelsel, de klieren en andere belangrijke organen en treedt er in het algemeen een versoepeling van het lichaam op.

Het doel van hatha yoga is in het Westen is daarom vooral het bevorderen van de gezondheid en het welbevinden.Hatha yoga wordt ook wel gezien als een weg die bestaat uit de brug tussen de wereld van binnen en van buiten, tussen het materiële en het spirituele en tussen het essentiële en het existentiële bestaan. De tegenstelling tussen zon en maan, komt in verschillende uitingen terug bijv. in het beoefenen van de zonnegroet en de maangroet die als een serie oefeningen (flow oefeningen) zijn bedoeld.
Stacks Image 3455
Stacks Image 3457


Leslocaties:

Fysiokids, Boerhaavestraat 17 te Berkel en Rodenrijs
Een overzicht van de lestijden kunt u op de homepagina vinden
Leskosten: zie lestarieven

Het verzorgen van lessen op lokatie kan op afspraak en wordt er een uurtarief overeengekomen. Bij verhindering graag doorgeven via de email, WhatsApp of bel even 06-29381751

Stacks Image 3463
Stacks Image 3465